Synnytys- ja naistentautien erikoislääkäreille tarkoitettu apuraha kliiniseen käytännön koulutukseen tai klinikkavierailuun

Apurahan suuruus: korkeintaan 1500 €. Myönnetään 4 kpl/vuosi.

Apurahan haku:

Apurahat jaetaan yhdistyksen vuosi- ja kevätkokouksen yhteydessä. Apurahat ovat haettavissa kaksi kertaa vuodessa, hakemus pitää toimittaa SGY 15.2. ja 15.9. mennessä.

Apurahan myöntämisen edellytykset:

voidaan hakea vain tulevaisuudessa tapahtuvaan lyhytkestoiseen (1-2 vko) klinikkavierailuun.

Apurahan käyttötarkoitus:

apuraha on tarkoitettu synnytysten ja naistentautien erikoislääkäreiden toiseen koti- tai ulkomaiseen klinikkaan tapahtuvaan vierailuun, jonka tarkoituksena on ammattitaidon kehittäminen. Apuraha on tarkoitettu kattamaan matkustus- ja majoituskuluja.

Tavoitteet:

Suomen Gynekologiyhdistyksen tavoitteena on apurahan avulla helpottaa yksittäisen erikoislääkärin käytännön ammattitaidon kehittämistä ja ylläpitoa sekä koti- ja ulkomaisten klinikoiden välistä yhteistyötä.

Apurahan liitteet:

◦ Hakijan lyhyt Curriculum Vitae
◦ Suunnitelma apurahan käytöstä
◦ Klinikkavierailun/koulutuksen tarkoitus, ajankohta ja paikka sekä vastuuhenkilö

Velvoitteet:

Apurahan saaja on velvollinen raportoimaan SGY:n hallitukselle vierailun toteutumisesta.
Apuraha maksetaan tositteita vastaan.
Apurahan maksuunpanon edellytys on raportti Syklissä.

Hakemus pyydetään toimittamaan yhdistyksen sihteerille siten, että yksi allekirjoitettu kappale lähetetään postissa ja lisäksi hakemus kaikkine liitteineen sähköpostilla.

Osoite:

Sihteeri SGY
Sari Pelkonen
OYS Synnytys- ja naistentautien klinikka
PL 23
90029 OYS
sari.pelkonen(a)fimnet.fi