Synnytys- ja naistentautiopin tutkimussäätiön apurahat  saatiologo1

Synnytys- ja naistentautiopin tutkimussäätiön apurahat 2018

 

Synnytys- ja naistentautiopin tutkimussäätiön tarkoituksena on tukea synnytys- ja naistentautiopin tutkimusta, naisten ja perheiden terveyden parhaaksi. Säätiön apurahat on tarkoitettu väitöskirja- ja/tai postdoc-tutkijoille, jotka ovat Suomen gynekologiyhdistyksen jäseniä. Sääntöjen mukaisesti apuraha myönnetään vain kerran samalle hakijalle.

Vuoden 2018 apurahahakemukset on kohdistettu väitöskirjatyön tekijöille. Jaettava summa on yhteensä 10.000 €. Hakemukset on jätettävä viimeistään perjantaihin 2.3.2018 klo 24.00 mennessä. Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä. Apurahat jaetaan SGY:n kevätkokouksessa Lahdessa to 12.4.2018. Apurahan saajan tulee vuoden kuluessa apurahan myöntämisestä antaa säätiölle selvitys apurahan käytöstä ja pyydettäessä pitämään esitys tutkimusaiheestaan.

Linkki hakulomakkeeseen:

https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/85843/lomake.html

Lisätietoja tarvittaessa: maaria.puupponen@helsinki.fi.

Synnytys- ja naistentautiopin tutkimussäätiön hallitus