Synnytys- ja naistentautiopin tutkimussäätiön apurahat  saatiologo1

Synnytys- ja naistentautiopin tutkimussäätiön apurahat 2019

Synnytys- ja naistentautiopin tutkimussäätiön tarkoituksena on tukea synnytys- ja naistentautiopin
tutkimusta, naisten ja perheiden terveyden parhaaksi. Säätiön apurahat on tarkoitettu väitöskirjaja/
tai postdoc-tutkijoille, jotka ovat Suomen gynekologiyhdistyksen jäseniä. Sääntöjen mukaisesti
apuraha myönnetään vain kerran samalle hakijalle. Apurahat jaetaan SGY:n kevätkokouksessa
Oulussa torstaina 4.4.2019.

Vuoden 2019 apurahat on kohdistettu väitöskirjatutkijoille (4 kpl á 3000€). Hakemus on jätettävä
viimeistään perjantaihin 8.3.2019 klo 23.59 mennessä. Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä.
Linkki hakulomakkeeseen: https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/94950/lomake.html
Synnytys- ja naistentautiopin tekninen sihteeri Maaria Puupponen (e-mail:
maaria.puupponen@helsinki.fi) antaa tarvittaessa lisäohjeita.

Apurahan maksamisen edellytyksenä on noin 200 sanan yleistajuinen yhteenveto tutkimusaiheesta.
Teksti julkaistaan tutkimussäätiön, SGY:n ja Elämälle ry:n internet-sivuilla. Saajan tulee myös
yhden vuoden kuluessa apurahan myöntämisestä antaa säätiölle selvitys apurahan käyttämisen
kohteesta ja tavasta.

Synnytys- ja naistentautiopin tutkimussäätiön hallitus