12.2.2018 - Matka-apuraha kongressiin nyt myös väitöskirjaa tekevälle erikoislääkärille!

Koska viime vuosina erikoistuvan lääkärin matka-apurahahakemuksia on tullut vähän, jatkossa apurahaa voi hakea myös väitöskirjaa tekevä erikoislääkäri. Hakemusten jättöaikaa pidennettiin keväällä kuukaudella ja hakemusten tulee olla perillä 15.3 ja syksyllä 15.9.

Erikoistuvan ja väitöskirjatutkijan matka-apuraha

Hakuaika: Vuosittain Suomen Gynekologiyhdistys r.y. jakaa erikoistuville lääkäreille ja muille väitöskirjaa tekeville SGY:n jäsenille 8 matka-apurahaa (enintään 1000 euroa). Apurahat jaetaan yhdistyksen vuosi- ja kevätkokouksen yhteydessä. Apurahat ovat haettavissa kaksi kertaa vuodessa, hakemus pitää toimittaa SGY:lle 15.3. ja 15.9. mennessä.

Jakoperusteet: Apuraha voidaan myöntää hakemuksesta erikoistuvalle lääkärille tai muille väitöskirjaa tekeville SGY:n jäsenille kongressimatkaa varten, kuitenkin korkeintaan 2 kertaa samalle henkilölle. Apurahan saajat valitsee SGY:n hallitus. Apurahan saamisen edellytyksenä on lähetetty abstrakti kyseiseseen kongressiin ja kongressin jälkeen laadittava matkaraportti jäsenlehti Sykliin, joka pyydetään kirjoittamaan heti matkan jälkeen. Apurahan maksuunpanon edellytys on raportti Syklissä.

Hakemus: Yhdistyksen sihteerille osoitettuun vapaamuotoiseen hakemukseen tulee liittää hakijan lyhyt ansioluettelo, kongressiohjelma, arvio matkakustannuksista ja ilmoitettava muu kongressiin saatu tai anottu rahoitus. Hakemukseen on liitettävä lähetetty abstrakti. Puutteellisia hakemuksia ei käsitellä.

Hakemus pyydetään toimittamaan yhdistyksen sihteerille sähköpostilla (sari.pelkonen(a)fimnet.fi) kaikine liitteineen, joista yksi on skannattu allekirjoitettu hakemus.

Osoite:

Sihteeri SGY
Sari Pelkonen
OYS Synnytys- ja naistentautien klinikka
PL 23
90029 OYS
sari.pelkonen(a)fimnet.fi