2.9.2019 - Elämälle ry jakaa Potilaan ääni -apurahan ennenaikaisen synnytyksen tutkimukseen, hakemus 15.10.2019 mennessä

Apuraha on tarkoitettu väitöskirjatutkimukseen lääketieteen lisensiaatille synnytysten ja naistentautien alalla.

Potilaan ääni -apuraha perustuu spontaaneihin lahjoituksiin, joihin on liittynyt toive tuettavista tutkimuskohteista.

Tällä kertaa apuraha kohdistetaan ennenaikaisen synnytyksen tutkimukseen.
Apurahan suuruus on 2500 euroa.

Hakemukset: vapaamuotoiseen hakemukseen tulee liittää hakijan lyhyt ansioluettelo ja tutkimussuunnitelma. Hakemus pyydetään ystävällisesti lähettämään
15.10.2019 mennessä sähköpostina Tutkimussäätiön sihteerille hanna.savolainen-peltonen (at) hus.fi.
Apuraha luovutetaan saajalleen SGY koulutuspäivillä Vuosikokouksessa Helsingissä 14.11.2019.

Apurahan saajalta edellytetään noin 200 sanan suomenkielistä lyhennelmää ja lyhyttä videohaastattelua tutkimuksesta liitettäväksi Elämälle ry:n kotisivuille.

Helsingissä 26.8.2019
Elämälle ry hallitus