2.9.2019 - Suomen menopaussitutkimusseura ry:n stipendi, hakemukset pe 18.10.2019 mennessä

Suomen Menopaussitutkimusseura tulee syyskokouksessaan vuonna 2019 jakamaan yhden tai useamman apurahan ikääntyvän naisen terveyttä käsittelevää lääketieteellistä tutkimusta varten. Apurahan
saamisen edellytyksenä on Seuran jäsenyys. Ilmoittautuminen koulutuspäiville katsotaan jäsenanomukseksi.

Apurahan saaja sitoutuu esittelemään tutkimustyönsä tuloksia lyhyenä raporttina seuran kotisivuilla sekä pyydettäessä myös seuran kokouksessa.

Vapaamuotoiset hakemukset sekä julkaisuluettelo ja tutkimussuunnitelma pyydetään lähettämään perjantaihin 18.10.2019 mennessä sähköpostitse Suomen Menopaussitutkimusseuran sihteerille:
marjut.rintala (at) tyks.fi

Hanna Savolainen-Peltonen
Suomen Menopaussitutkimusseuran puheenjohtaja