1.2.2020 - Synnytys- ja naistentautiopin tutkimussäätiön apurahat 2020, hakuaika pe 28.2.2020 mennessä

Synnytys- ja naistentautiopin tutkimussäätiön tarkoituksena on tukea synnytys- ja naistentautiopin tutkimusta, naisten ja perheiden terveyden parhaaksi. Säätiön apurahat on tarkoitettu väitöskirja- ja/tai postdoc-tutkijoille, jotka ovat Suomen gynekologiyhdistyksen jäseniä. Sääntöjen mukaisesti apuraha myönnetään vain kerran samalle hakijalle. Apurahat jaetaan SGY:n kevätkokouksessa Tampereella torstaina 2.4.2020.

Vuoden 2020 apurahat on kohdistettu väitöskirjatutkijoille (4 kpl á 3000 €). Hakemus on jätettävä viimeistään perjantaihin 28.2.2020 klo 23.59 mennessä. Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä.

Linkki hakulomakkeeseen: https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/102056/lomake.html
Synnytys- ja naistentautiopin tekninen sihteeri Maaria Puupponen (maaria.puupponen (a) helsinki.fi) antaa tarvittaessa lisäohjeita.

Apurahan maksamisen edellytyksenä on noin 200 sanan yleistajuinen yhteenveto tutkimusaiheesta. Teksti julkaistaan tutkimussäätiön, SGY:n ja Elämälle ry:n internet-sivuilla. Saajan tulee myös yhden vuoden kuluessa apurahan myöntämisestä antaa säätiölle selvitys apurahan käyttämisen kohteesta ja tavasta.

Synnytys- ja naistentautiopin tutkimussäätiön hallitus