1.3.2020 - SGY:n kevätkokous

SUOMEN GYNEKOLOGIYHDISTYS RY:N KEVÄTKOKOUS

Aika: 2.4.2020 klo 15.45 Paikka: Tampere-talo,
Sorsapuistosali, Yliopistonkatu 55, 33100 Tampere

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
3. Kokouksen järjestäytyminen
3.1 Puheenjohtajan ja sihteerin valinta
3.2 Ääntenlaskijoiden ja pöytäkirjan tarkastajien valinta
4. Esityslistan hyväksyminen
5. Vuosikokouksen 2019 pöytäkirjan hyväksyminen
6. Apurahojen jako
6.1 Ulla-Maija Mäkilän muistorahastosta jaettava
palkinto
6.2 Erikoistuvan/väitöskirjatutkijan ja erikoislääkärin
matka-apurahat
7. Jäsenasiat
7.1 Uudet jäsenet
7.2 Muut mahdolliset jäsenasiat
8. Ilmoitusasiat
8.1 Tulevat koulutuspäivät
8.1.1 Helsinki 12.–13.11.2020
8.1.2 Kuopio 15.–16.4.2021
8.1.3 Helsinki 11.–12.11.2021
9. Muut asiat
10. Kokouksen päättäminen

SGY:n hallituksen puolesta Helsingissä 29.1.2020

Oskari Heikinheimo, puheenjohtaja
Kaisu Luiro-Helve, sihteeri