23.1.2021 - Synnytys- ja naistentautiopin tutkimussäätiön apurahat 2021, haku 21.2.21 mennessä

Synnytys- ja naistentautiopin tutkimussäätiön apurahat 2021

Synnytys- ja naistentautiopin tutkimussäätiön tarkoituksena on tukea synnytys- ja naistentautiopin tutkimusta, naisten ja perheiden terveyden parhaaksi. Säätiön apurahat on tarkoitettu väitöskirja- ja/tai postdoc-tutkijoille, jotka ovat Suomen gynekologiyhdistyksen jäseniä. Sääntöjen mukaisesti apuraha myönnetään vain kerran samalle hakijalle. Apurahat jaetaan SGY:n kevätkokouksessa torstaina 15.4.2021.

Vuoden 2021 apurahat on kohdistettu väitöskirjatutkijoille (4 kpl á 3000€). Hakemus on jätettävä viimeistään perjantaihin 21.2.2021 klo 23.59 mennessä. Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä.

Linkki hakulomakkeeseen: https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/109254/lomake.html. Synnytys- ja naistentautiopin tekninen sihteeri Maaria Puupponen (e-mail: maaria.puupponen [at] helsinki.fi) antaa tarvittaessa lisäohjeita.

Apurahan maksamisen edellytyksenä on noin 200 sanan yleistajuinen yhteenveto tutkimusaiheesta. Teksti julkaistaan tutkimussäätiön, SGY:n ja Elämälle ry:n internet-sivuilla. Saajan tulee myös yhden vuoden kuluessa apurahan myöntämisestä antaa säätiölle selvitys apurahan käyttämisen kohteesta ja tavasta.

Synnytys- ja naistentautiopin tutkimussäätiön hallitus