9.11.2022 - nomegestroli ja estradioli -yhdistelmäehkäisyvalmiste: Kloorimadinoniasetaattiin ja nomegestroliasetaattiin liittyvä meningeoomariskin pienentäminen

Fimea julkaisee verkkosivuillaan myyntiluvan haltijoiden tiedotteita terveydenhuollon ammattilaisille yhteistyössä myyntiluvan haltijoiden kanssa. Tiedotteiden tekijänoikeudet ja vastuu sisällöstä ja jakelusta kuuluvat myyntiluvan haltijalle.

9.11.22 on julkaistu nomegestroli ja estradioli -yhdistelmäehkäisyvalmistetta koskeva tiedote. Tiedote suomeksi ja ruotsiksi.