Synnytys- ja naistentautien erikoislääkäreille tarkoitettu apuraha kliiniseen käytännön koulutukseen tai klinikkavierailuun

Apurahan suuruus: korkeintaan 1500 €. Myönnetään 4 kpl/vuosi.

Apurahan haku:

Apurahat jaetaan yhdistyksen vuosi- ja kevätkokouksen yhteydessä. Apurahat ovat haettavissa kaksi kertaa vuodessa, hakemus pitää toimittaa SGY 15.3. ja 15.9. mennessä.

Apurahan myöntämisen edellytykset:

voidaan hakea vain tulevaisuudessa tapahtuvaan lyhytkestoiseen (1-2 vko) klinikkavierailuun.

Apurahan käyttötarkoitus:

apuraha on tarkoitettu synnytysten ja naistentautien erikoislääkäreiden toiseen koti- tai ulkomaiseen klinikkaan tapahtuvaan vierailuun, jonka tarkoituksena on ammattitaidon kehittäminen. Apuraha on tarkoitettu kattamaan matkustus- ja majoituskuluja.

Tavoitteet:

Suomen Gynekologiyhdistyksen tavoitteena on apurahan avulla helpottaa yksittäisen erikoislääkärin käytännön ammattitaidon kehittämistä ja ylläpitoa sekä koti- ja ulkomaisten klinikoiden välistä yhteistyötä.

Apurahan liitteet tallennettuna yhdeksi PDF-tiedostoksi:

◦ Hakijan lyhyt Curriculum Vitae
◦ Suunnitelma apurahan käytöstä
◦ Klinikkavierailun/koulutuksen tarkoitus, ajankohta ja paikka sekä vastuuhenkilö

Velvoitteet:

Apurahan saaja on velvollinen raportoimaan SGY:n hallitukselle vierailun toteutumisesta.
Apuraha maksetaan tositteita vastaan.
Apurahan maksuunpanon edellytys on raportti Syklissä.

Hakemus pyydetään toimittamaan yhdistyksen sihteerille sähköpostilla (sihteerisgy (a) gynekologiyhdistys.fi) liittäen mukaan yhden PDF-tiedoston, joka sisältää kaikki pyydetyt liitteet, joista yksi on skannattu allekirjoitettu hakemus.