Suomen Gynekologiyhdistyksen käytännön gynekologin tunnustuspalkinnon säännöt

Suomen Gynekologiyhdistys jakaa erityisesti ansioituneille jäsenilleen käytännön gynekologin tunnustuspalkinnon.

Palkinnon saajana kysymykseen tulevalta henkilöltä edellytetään, että hän on sekä potilaiden että kollegojen arvostama käytännön lääkäri, jonka työtä leimaavat korkea ammattitaito, ahkeruus, auttamisen halu, rehellisyys ja ystävällisyys. Tieteelliset ansiot eivät ole etusijalla, mutta on suotavaa, että palkinnon saaja on alallaan uusien ideoiden tai menetelmien kehittäjä tai soveltaja tai henkilö joka on tuonut työllään synnytys- ja naistentautioppiin liittyviä asioita positiivisesti tunnetuksi.

  Ehdotuksen palkinnon saajaksi voi tehdä kaksi tai useampi Suomen Gynekologiyhdistyksen jäsentä. Ehdotukseen tulee liittää ehdokkaan henkilötiedot, lyhyt curriculum vitae sekä perustelut niistä ansioista, joiden nojalla häntä ehdotetaan palkinnon saajaksi.

Palkinnon saajan valitsee Suomen Gynekologiyhdistyksen hallitus. Palkinto voidaan jakaa 1-5 vuoden välein yhdistyksen kevätkokouksessa. Palkinnon suuruuden päättää yhdistyksen hallitus.

Suomen Gynekologiyhdistyksen käytännön gynekologipalkinnon säännöt ja niihin tehtävät muutokset hyväksyy vuosikokous.
Hyväksytty Suomen Gynekologiyhdistyksen vuosikokouksessa 23.11.2006.

Myönnetyt palkinnot

2021 Minna Kauko
2019 Markku Santala
2018 Pirkko Brusila
2015 Helena Sundström
2010 Pirkko Ämmälä
2009 Aarre Kivelä
2006 Reetta Uusitalo
2002 Eeva Koistinen
2001 Kari Teramo
2000 Paavo Aro
1996 Veli-Pekka Jääskeläinen
1996 Sirpa Lehmuskoski