Väitöskirjatutkijan matka-apuraha

Vuosittain Suomen Gynekologiyhdistys r.y. jakaa väitöskirjaa tekeville SGY:n jäsenille matka-apurahaa enintään 10 000 euroa (enintään 1500 euroa/henkilö)

Hakuaika: Apurahojen hakuaika on jatkuva. Hakemukset käsitellään aina seuraavan hallituksen kokouksen yhteydessä, joita järjestetään 2–3 kk välein. Apurahat julkistetaan yhdistyksen vuosi- ja kevätkokouksen yhteydessä. Lisätietoja kokousaikataulusta antaa tarvittaessa sihteerisgy (ät) gynekologiyhdistys.fi.

Jakoperusteet: Apuraha voidaan myöntää hakemuksesta väitöskirjaa tekeville SGY:n jäsenille tulevaisuudessa tapahtuvaa kongressimatkaa varten, kuitenkin korkeintaan 2 kertaa samalle henkilölle. Apurahan saajat valitsee SGY:n hallitus. Apurahan saamisen edellytyksenä on lähetetty abstrakti kyseiseen kongressiin. Lisäksi apurahan maksuunpanon edellytyksenä on jäsenlehti Sykliin toimitettu matkaraportti, joka pyydetään kirjoittamaan heti matkan jälkeen. Apuraha maksetaan tositteita vastaan.

Hakemus: Yhdistyksen sihteerille osoitettuun vapaamuotoiseen hakemukseen tulee liittää hakijan lyhyt ansioluettelo, kongressiohjelma, arvio matkakustannuksista ja ilmoitettava muu kongressiin saatu tai anottu rahoitus. Hakemukseen on liitettävä lähetetty abstrakti. Puutteellisia hakemuksia ei käsitellä.

Hakemus pyydetään toimittamaan yhdistyksen sihteerille sähköpostilla (sihteerisgy (ät) gynekologiyhdistys.fi) kaikkine liitteineen, joista yksi on skannattu allekirjoitettu hakemus.

Hyväksytty hallituksen kokouksessa 5.6.2020