Suomen Gynekologiyhdistyksen jäsen- ja tapahtumarekisterin Euroopan Unionin tietosuoja-asetuksen mukainen tietosuojaseloste

Laatimispäivä 29.1.2022

Rekisterinpitäjä

Suomen Gynekologiyhdistys Ry
c/o SGY Webmaster
Kristiina Rönö
HUS, Lisääntymislääketieteen yksikkö
PL 150
00029 HUS
webmaster [ät] gynekologiyhdistys.fi

Rekisterin nimi

Suomen Gynekologiyhdistyksen jäsen- ja tapahtumarekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterinpidon tarkoituksena on kerätä Suomen Gynekologiyhdistyksen jäsenyyteen ja jäsenille järjestettävien tapahtumien (koulutustapahtumat) järjestelyyn tarvittavat tiedot.

Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:

 • Jäsenmaksujen ja tapahtumiin liittyvien osallistumismaksujen laskuttaminen
 • Jäsenmaksuluokan määrittäminen (syntymäaika)
 • Jäsenviestien lähettäminen ja tapahtumista tiedottaminen (sähköiset jäsenviestit, sekä yhdistyksen oma lehti Sykli)
 • Tapahtumien järjestelyt (ml. ruokailut, majoitustarpeet, luennoitsijat)
 • Tapahtumien palautteen kerääminen ja todistuksen jako
 • Tiedoista voidaan koota tilastoja, joista yksittäistä jäsentä ei ole mahdollista

Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:

 • Etu- ja sukunimi
 • Syntymäaika
 • Yhteystiedot (postiosoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero)
 • Yritys- ja organisaatiotiedot
 • Tiedot tilauksista
 • Tieto uuden jäsenen suosittelijana toimimisesta
 • Tieto koulutuspäivien luennoitsijana toimimisesta
 • Laskutukseen liittyvät asiat, kuten laskutustiedot ja jäsenmaksuluokka (perusjäsen, eläkeläinen, kunniajäsen)

Lisäksi tapahtumien niin vaatiessa kerätään tiedot osallistumisesta lounaalle/illalliselle sekä ruoka-aineallergiat.

Henkilötietojen säilytysaika

Tietoja säilytetään niin kauan kuin se on jäsenyyden tai tapahtuman kannalta tarpeellista. Henkilötiedot voidaan poistaa pyynnöstä tai sopimuksen päätyttyä, ellei yhdistyksellä ole oikeusperustetta henkilötietojen käsittelyyn. Myös vanhentuneet tai virheelliset tiedot poistetaan. 

Säännönmukaiset tietolähteet

Suomen Gynekologiyhdistys kerää yhdistyksen jäsenten tiedot jäseneksi liittymisen ja/tai tapahtumiin ilmoittautumisen yhteydessä sekä henkilön päivittäessä henkilötietojaan sähköisen portaalin välityksellä.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Jäsen- ja tapahtumarekisterin tietoja ei myydä, vuokrata tai luovuteta kolmansille osapuolille, muutoin kuin suomalaisten toimivaltaisen viranomaisen lainsäädäntöön perustuvan tiedonsaantioikeuden perusteella.

Jäsenlehden postitusta varten toimitetaan nimi ja osoitetiedot painotalolle ennen jokaisen jäsenlehden numeron ilmestymistä.  Taloushallinnossa, laskutuksessa ja kirjanpidossa käytetään palveluntarjoajana Tilitoimisto Riikka Olin palveluja. Laskutukseen tarkoitettujen tietojen siirrossa varmistetaan, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteritiedot säilytetään DataPrisma Oy:n Kongressi -järjestelmässä. Pääsy rekisteritietoihin on rekisterinpitäjällä ja erikseen nimetyillä henkilöillä. Ainoastaan nimetyillä henkilöillä on oikeus käsitellä ja ylläpitää rekisterin tietoja. Käyttö edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta sekä kirjautumista tietojärjestelmään. Tiedot ovat teknisesti suojattu tunnistautumisella ja palomuureilla. Rekisteritiedot varmuuskopioidaan ja ne on palautettavissa tarvittaessa.

Oikeus tarkistaa ja muokata rekisterissä olevia tietoja

Rekisterissä oleva henkilö voi itse katsella ja ylläpitää yhteystietojaan sähköisessä Jäsen-/Osallistuja-/Luennoitsijaportaalissa.

Rekisterissä olevalla henkilöllä on lisäksi oikeus:

 • tarkastaa, mitä henkilötietoja hänestä on rekisterissä
 • vaatia henkilötietojen korjaamista, rajoittamista tai poistamista
 • vastustaa tai rajoittaa henkilötietojen käsittelyä
 • siirtää rekisterissä olevat tiedot toiseen järjestelmään

Pyyntö tulee suorittaa kirjallisena rekisterinpitäjälle. Voit koska tahansa pyytää tietojesi päivittämistä tai poistamista.

Yhteydenotot

Kaikissa henkiötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä kirjallisesti sähköpostilla Suomen Gynekologiyhdistyksen yhteyshenkilöön, joka on mainittu tämän tietosuojaselosteen alussa.