EGO:lla ja kehitysyhteistyöpienryhmillä on omat säännöt.

1. Suomen Gynekologiyhdistyksen (SGY) hallitus voi koulutustoimintansa tehostamiseksi perustaa pienryhmiä naistentautien ja synnytysten eri osa-alueille. SGY:n jäsen voi myös tehdä hallitukselle aloitteen pienryhmän perustamisesta.

2. SGY:n hallitus valitsee pienryhmän puheenjohtajan 3 vuodeksi kerrallaan. Sama puheenjohtaja voi jatkaa kaksi perättäistä kautta. Jos puheenjohtaja jää kesken kauden pois, pienryhmä valitsee keskuudestaan henkilön, joka jatkaa kauden loppuun. Puheenjohtaja valitsee ryhmäänsä tarvittavat jäsenet. Suositeltava pienryhmän koko on 3-7 jäsentä. Puheenjohtajan tulee informoida SGY:n hallitusta pienryhmän kokoonpanosta ja sen muutoksista vuosikertomuksessa.

3. Pienryhmä kokoontuu vähintään kerran vuodessa ja SGY korvaa yhden kokouksen kulut. Järjestäessään aamu- tai iltapäiväsession SGY:n koulutuspäivillä pienryhmät voivat pitää ylimääräisen suunnittelukokouksen kerran vuodessa hallituksen hyväksymällä budjetilla kohtuullisia kuluja vastaan.

4. Pienryhmien järjestämien koulutusten pääperiaatteena on, että koulutuspäivien tuotot kattavat kulut. Tarvittaessa SGY:n hallitus voi auttaa taloudellisesti tilaisuuksien järjestämisessä. SGY vastaa, mikäli koulutuspäivien järjestämisestä aiheutuu tappiota ja vastaavasti voitto jää SGY:lle. Koulutusten yhteydessä voi järjestää kaupallinen näyttely. Rahaliikenne kulkee SGY:n tilin kautta.

5. Pienryhmän tulee sopia itsenäisten koulutustilaisuuksien ajankohdista SGY:n hallituksen kanssa ja esittää koulutuspäivien ohjelmat hyvissä ajoin SGY:n hallitukselle hyväksyttäviksi. Pienryhmän tulee esittää SGY:n hallitukselle budjettilaskelma, jonka tulee saada SGY:n hallituksen hyväksyntä. Pienryhmä voidaan pyytää tai se voi tarjoutua osallistumaan SGY:n vuosittaisten kevät-tai syyskoulutustilaisuuksien järjestämiseen.

6. Pienryhmien järjestämien kaikille yhdistyksen jäsenille tarkoitettujen koulutuspäivien yhteydessä luennoitsijoille korvataan matkakustannukset ja tarvittaessa 1 yön majoitus, ja he saavat ilmaisen osallistumisen. Korvaukset on haettava SGY:n rahastonhoitajalle toimitettavalla erillisellä lomakkeella. Alkuperäiset tositteet on liitettävä matkalaskuun. Jos pienryhmän koulutus on tarkoitettu kaikille SGY:n jäsenille, maksetaan luennoitsijoille luentopalkkio SGY:n yleisten periaatteiden mukaisesti. Pääsääntöisesti pienryhmien järjestämiin koulutuksiin ei kutsuta ulkomaisia luennoitsijoita.

7. Kaikille SGY:n jäsenille tarkoitetuista koulutuksista ilmoitetaan Syklissä ja yhdistyksen kotisivuilla.

8. Pienryhmä voi järjestää koulutustilaisuuksia lääketeollisuuden kanssa siten, että pienryhmä vastaa ohjelman sisällöstä ja luennoitsijoiden valinnasta. Päätös lääkärin osallistumisesta koulutukseen on klinikoiden vastuulla.

9. Pienryhmän tulee toimittaa SGY:n hallitukselle vuosikertomus toimikaudestaan (1.9-31.8) ja toimintasuunnitelma tulevalle toimikaudelle 30.9. mennessä. Toimintakertomuksesta tulee käydä ilmi pienryhmän koostumus, toiminta ja pienryhmän järjestämien tilaisuuksien ohjelma ja osallistuneiden jäsenten määrä. Vuosikertomus ja toimintasuunnitelma ovat nähtävissä yhdistyksen kotisivuilla.

10. Pienryhmän lakkauttamisesta päättää SGY:n hallitus.

Hyväksytty SGY:n hallituksen kokouksessa 20.8.2010.