NFYOG

Nordic Federation of Young Obstetricians and Gynaecologists (NFYOG) on vuonna 2000 perustettu pohjoismaiden yhteinen erikoistuvien gynekologien järjestö. Se toimii NFOG:n (Nordic Federation of Societes of Obstetrics and Gynaecology) rahoittamana, jonka jäseniä ovat maakohtaiset järjestöt kuten SGY.

NFYOG:n muodostavat erikoistuvien järjestöt: EGO, OGU (Ruotsi), FYGO (Tanska), FUGO (Norja) ja FIK (Islanti). NFYOG:n hallituksessa on kaksi edustajaa jokaisesta maasta ja hallitus kokoontuu n. kaksi kertaa vuodessa.

NFYOG:n toiminnan tavoitteena on pohjoismaisten erikoistuvien gynekologien yhteistyön edistäminen sekä yhteisten koulutusten järjestäminen. NFYOG järjestää joka toinen vuosi erikoistuville tarkoitetun yhteispohjoismaisen, kaksipäiväisen kongressin erikoistuvia kiinnostavista aiheista, sekä joka toinen vuosi NFOG:n kongressia edeltävän luentotilaisuuden.

ENTOG

European network of Trainees of Obstetrics an Gynaecology (ENTOG) on vastaava euroopalainen järjestö.

ENTOG on vuonna 1997 perustettu euroopan erikoistuvien järjestö. ENTOG on itsenäinen järjestö, mutta toimii tiiviissä yhteistyössä EBCOG:n (European Board and College of Obstetrics and Gynaecology) kanssa. Järjestön tarkoituksena on lisätä tietämystä erikoistumiskoulutuksesta euroopan sisällä sekä seurata koulutuksen tasalaatuista ja korkeaa tasoa jäsenmaiden sisällä. Jokaisesta jäsenmaasta on yksi edustaja ENTOG councilissa, joka tapaa kerran vuodessa aina klinikkavaihdon jälkeen. Kokouksessa tiedotetaan mm. EBCOG:n suunnitelmista erikoistumiskoulutuksen suhteen sekä äänestetään seuraavasta vaihtomaasta. Councilin jäsenistä valitaan Executive Committee, joka koostuu 5 henkilöstä (presidentti, sihteeri, taloudenhoitaja, kaksi muuta jäsentä). Committee kokoontuu muutaman kerran vuodessa ja lisäksi skype-kokouksia on kuukausittain. He hoitavat järjestön toimintaa tiiviimmin.

ENTOG järjestää vuosittain keväällä erikoistuvien klinikkavaihdon, jossa tutustutaan 3 vuorokauden ajan kohdemaan klinikoihin ja erikoistumissysteemiin. Lisäksi yksi päivä on kaikille yhteistä koulutusta. Joka toinen vuosi vaihto järjestetään EBCOG-kongressin yhteydessä.

Suomesta pääsee vuosittain vaihtoon kaksi henkilöä. Suomen ENTOG-edustaja arpoo vaihtoon lähtijät halukkaiden joukosta. SGY tukee vaihtoon osallistumista taloudellisesti kuitteja vastaan (max 1000€) ja maksun edellytyksenä on vaihtokertomus sykliin. Vaihtokohteesta ja itse vaihtohausta tiedotetaan sähköpostitse.

Suomen ENTOG-edustajana toimii tällä hetkellä Carolyn Kaunisaho (carolyn.kaunisaho@hus.fi), jolta voi kysyä toiminnasta lisää. Lisäinfoa löytyy myös ENTOG:n nettisivuilta http://entog.eu/.