Euroopan Unionin tietosuoja-asetuksen mukainen rekisteriseloste

Laatimispäivä 23.05.2018

1. Rekisterinpitäjä

Suomen Gynekologiyhdistys Ry

SGY Sihteeri  Sari Pelkonen
OYS Synnytys- ja naistentautien klinikka
PL 23
90029 OYS

sihteerisgy(a)gynekologiyhdistys.fi

2. Rekisterin nimi

Suomen Gynekologiyhdistyksen jäsenrekisteri

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Suomen Gynekologiyhdistys kerää jäsenistään tietoa tiedottaakseen heitä tehokkaammin ja tarjotakseen heille parempia palveluita.

4. Rekisterin tietosisältö:
Rekisteri sisältää seuraavat henkilötiedot:

Kohta 4. Rekisterin tietosisältö:

Rekisteri sisältää seuraavat henkilötiedot:

Nimi, sähköposti, puhelinnumero, osoite, maksuluokka (perusjäsen, eläkeläinen, kunniajäsen) ja tieto siitä onko jäsen Suomen lääkäriliiton jäsen.

Rekisteri sisältää henkilöistä lisäksi seuraavat tunnistetiedot:

Henkilötiedon päivitysajankohdat, käynti nettisivustolla

5. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteri sisältää henkilön itse itsestään ilmoittamia tietoja esimerkiksi sähköpostitse tai muuten. Tämän lisäksi asiakastietoa voidaan kerätä verkkosivuilta ja Lääkäriliiton tietokannoista.

6. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta ulkopuoliselle ilman viranomaisen määräystä.

7. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tiedot sijaitsevat järjestelmästä riippuen Suomessa tai Suomen rajojen ulkopuolella Suomen Gynekologiyhdistys Ry:n käyttämien järjestelmäpalveluiden tarjoajien tietovarastoissa.

8- Rekisterin suojauksen periaatteet

Tällä hetkellä sihteerin salasanasuojatussa tietokoneessa on salasanalla suojattu excel-tiedosto. Tästä rekisteristä pyritään luopumaan vuoden kuluessa. Rekisteritiedot kerätään järjestelmiin johon Suomen Gynekologiyhdistys Ry:n sopimuskumppaneilla on erikseen määritellyt käyttöoikeudet. Käyttö edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta sekä kirjautumista tietojärjestelmään. Rekisteri on suojattu palomuurilla ja muilla teknisillä toimenpiteillä.

9. Tarkastusoikeus

Henkilötietolain 26§:n nojalla jokaisella on oikeus saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu tai selvittää, onko hän rekisterissä.

Henkilön on esitettävä tarkastusoikeutta koskeva pyyntö Suomen Gynekologiyhdistys Ry:lle kirjallisena ilmoittamalla sekä nimensä että sähköpostiosoitteensa. Asianomaisen tulee tehdä tarkastuspyyntö joko sähköpostitse tai omakätisesti allekirjoitetulla kirjeellä. Suomen Gynekologiyhdistys ei vastaanota tietojen tarkistuspyyntöjä puhelimitse, vaan edellyttää aina kirjallista tietojen tarkastuspyyntöä.

Tarvittavat ja tilanteenmukaiset toimenpiteet henkilön tunnistamiseksi tehdään ennen selvitystä tai/ja tietojen luovuttamista rekisteröidyille.