saatiologo1

Säätiön hallinto

Ensimmäinen Synnytys- ja naistentautiopin tutkimussäätiön hallitus nimitettiin SGY:n hallituksen kokouksessa 13.11.1991: Olavi Ylikorkala (pj.). Antti Kauppila (varapj.), Patrick Zilliacus (siht.), Nils-Erik Backas (rah.hoit.) sekä jäseninä Matti Grönroos, Reijo Punnonen, Eeva-Marja Rutanen ja Seppo Saarikoski. Varajäseninä toimivat Pentti Jouppila, Paavo Mäntyviita, Carl Gustaf Nilsson, Tuula Salmi, Rita Siegberg, Sakari Suonio, Risto Tuimala ja Pekka Ylöstalo. (kuva ?) Tilintarkastajiksi nimettiin Ilkka Haarlaa (KHT) ja Olavi Karjalainen. Ensimmäinen kokous pidettiin 15.11.1991 Tampere-talossa. Säätiön 3 vuodeksi kerrallaan valittujen hallitusten kokoonpanot on esitetty taulukossa 1. Säätiön teknisenä sihteerinä toimi eläkkeelle siirtymiseensä saakka v. 2011 HYKS:n naistenklinikan opetushoitaja Leena Vaara. Sen jälkeen ao. tehtävää on hoitanut Maaria Puupponen.

Säätiön hallituksessa (v. 2016 – 2018) on 9 varsinaista jäsentä ja  varajäsentä.  Sekä varsinaisista että varajäsenistä viiden tulee olla Suomen Gynekologiyhdistyksen (SGY) jäseniä.  Hallituksen nimeää SGY:n hallitus 3 vuoden toimikausiksi.

Synnytys- ja naistentautiopin tutkimussäätiön hallituksen kokoonpano 2019-2021

varsinainen jäsen varajäsen
Seppo Heinonen, pj., Helsinki Juha Tapanainen, Helsinki
Hannu Halila, vpj, Helsinki Saila Koivusalo, Helsinki
Hanna Savolainen-Peltonen, sihteeri, Helsinki Annika Tulenheimo-Silfvast, Helsinki
Maarit Mentula, rah.hoit., Helsinki Jukka Uotila, Tampere
Heini Lassus, Helsinki Anna Kanerva, Helsinki
Päivi Pakarinen, Helsinki Päivi Polo, Turku
Antti Perheentupa, Turku Oskari Heikinheimo, Helsinki
Riina Korjamo, Helsinki Piia Poikkeus, Helsinki

 

Synnytys- ja naistentautiopin tutkimussäätiön hallituksen kokoonpano 2017 – 2018

varsinainen jäsen varajäsen
Juha Mäkinen, pj., Turku Antti Perheentupa, Turku
Seppo Heinonen, vpj., Helsinki Juha Tapanainen, Helsinki
Pekka Ylitalo, rah.hoit., Helsinki Annika Tulenheimo-Silfvast, Helsinki
Päivi Pakarinen, siht., Helsinki Oskari Heikinheimo, Helsinki
Heini Lassus, Helsinki Anna Kanerva, Helsinki
Marjo Tuppurainen, Kuopio Hanna Sallinen, Kuopio
Ilkka Järvelä, Oulu Hannu Martikainen, Oulu
Hannu Halila, Helsinki Jukka Uotila, Tampere
Helena Vänttinen, Helsinki Irma Kantola, Helsinki
Hele Aminoff, Helsinki Leea Keski-Nisula, Kuopio
Johanna Hautala, Helsinki Hanna Savolainen-Peltonen, Helsinki

Synnytys- ja naistentautiopin tutkimussäätiön hallituksen kokoonpano 2016 – 2017

varsinainen jäsen             varajäsen

Juha Mäkinen              Antti Perheentupa
Seppo Heinonen             Heini Lassus
Leea Keski-Nisula          Hanna Sallinen
Ulla Puistola              Hannu Martikainen
Hannu Halila               Jukka Uotila
Helena Vänttinen           Juha Tapanainen
Päivi Pakarinen            Oskari Heikinheimo
Pekka Ylitalo              Annika Tulenheimo-Silfvast
Hele Aminoff               Johanna Hautala

 

Hallituksen kokoonpano vuosille 2013-2015:

Juha Mäkinen Turku, puheenjohtaja
Seppo Heinonen Kuopio, varapuheenjohtaja
Marjut Laurikka-Routti Espoo, varainhoitaja
Maarit Anttila Kuopio
Oskari Heikinheimo Helsinki
Hannu Martikainen Oulu
Tomi Mikkola Helsinki
Johanna Mäenpää Tampere

 

Teknisenä sihteerinä on toiminut vuodesta 2012 lähtien osastosihteeri Maaria Puupponen. Säätiön hallitus kokoontuu 1-3 kertaa vuodessa. Yhteiskokouksia SGY:n hallituksen kanssa on pidetty joka toinen vuosi, 2000-luvun alusta lähtien.

Taulukko 1 Synnytys- ja naistentautiopin tutkimussäätiön hallitukset vuosina 1992-2012

1992-1994 Olavi Ylikorkala, Helsinki, puheenjohtaja

Antti Kauppila, Oulu, varapuheenjohtaja

Nils-Erik Backas, Helsinki, varainhoitaja

Patrik Zilliacus, Helsinki, varatuomari, sihteeri

1995-1997 Olavi Ylikorkala, Helsinki, puheenjohtaja

Antti Kauppila, Oulu, varapuheenjohtaja

Nils-Erik Backas, Helsinki, varainhoitaja

1998-2000 Pentti Jouppila, Oulu, puheenjohtaja

Jorma Paavonen, Helsinki, varapuheenjohtaja

Nils-Erik Backas, Helsinki, varainhoitaja

2001-2003 Pentti Jouppila, Oulu, puheenjohtaja

Jorma Paavonen, Helsinki, varapuheenjohtaja

Nils-Erik Backas, Helsinki, varainhoitaja

2004-2006 Seppo Saarikoski, Kuopio, puheenjohtaja

Jorma Paavonen, Helsinki, varapuheenjohtaja

Nils-Erik Backas, Helsinki, varainhoitaja

2007-2009 Pertti Kirkinen, Oulu, puheenjohtaja

Jorma Paavonen, Helsinki, varapuheenjohtaja

Marjut Laurikka-Routti, Helsinki, varainhoitaja

2010-2012 Jorma Paavonen, Helsinki, puheenjohtaja

Juha Mäkinen, Turku, varapuheenjohtaja

Marjut Laurikka-Routti, Helsinki, varainhoitaja