saatiologo1Säätiön taustaa

Synnytys- ja naistentautiopin tutkimussäätiön juuret ulottuvat jo pitkälle viime vuosisadalle. Säätiön luojana ja taustaorganisaationa on vuonna 1928 perustettu Suomen Gynekologiyhdistys (SGY).  Tärkeimpänä Säätiön tavoitteena on tukea taloudellisesti synnytys – ja naistentautiopin tutkimustyötä, sen tulosten tunnetuksi tekemistä ja alan tutkijakoulutusta. Säätiöllä on oikeus ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä kartuttaa omaisuuttaan muillakin tavoin, ei kuitenkaan harjoittamalla liiketoimintaa. (ks. Synnytys- ja naistentautiopin tutkimussäätiön säännöt 5/1991).

SGY itse on tukenut tutkimusta jakamalla apurahoja nuorille tutkijoille yli 50 vuoden ajan, aluksi Gynekologian Tutkimusrahastosta ja sittemmin Gynekologian Kehitysrahastosta vuoteen 1988 saakka.
Säätiön perustaminen tuli esille jo 1980-luvun puolivälissä. Puheenjohtaja Antti Kauppila avasi SGY:n vuosikokouksen 1985 valtuuttamana keskustelun SGY:lle kertyneiden varojen käytöstä apulaislääkärijäsenten koulutuksen/tutkimuksen tehostamiseksi. Rahastonhoitaja Nils-Erik Backas valtuutettiin selvittämään Naistentautien tutkimussäätiön perustamista. Sen seurauksena Synnytys- ja naistentautiopin tutkimussäätiön perustamisesta tehtiin päätös SGY:n hallituksen kokouksessa Kalastajatorpalla 15.11.1989 (kuva 1). Säätiön sääntöehdotus hyväksyttiin SGY:n kevätkokouksessa Porissa 3.5.1990. Säännöissä varmistettiin myös SGY:n päätäntävalta määrätyissä säätiötä koskevissa asioissa (ks. Synnytys- ja naistentautiopin tutkimussäätiön säännöt 5/1991). Oikeusministeriö vahvisti säätiön perustamisen ja säännöt 15.5.1991 (kuvat 2 ja 3) ja samalla Gynekologian Kehitysrahaston varat n. 500 000 mk siirrettiin Säätiölle.

Pääasiallisin Säätiön rahaston kartuttaja on tilanteen niin salliessa ollut Suomen Gynekologiyhdistys (SGY). Rahaston varainhoitajina ovat toimineet Nils-Erik Backas 1992-2006 ja vuodesta 2007 Marjut Laurikka-Routti. SGY on lahjoittanut Säätiölle vv. 1992 – 2010 yht. 669 910 €. Säätiön varoja hoitaa OP-Pohjola ja Nordea. Säätiön nykyisen sijoitustoiminnan seurantaa toteuttaa varainhoitoryhmä, johon kuuluvat Marjut Laurikka-Routti, Tomi Mikkola, Annika Tulenheimo-Silfast ja Päivi Pakarinen. Säätiön apurahatoimintaa ovat tukeneet myös Kesko Oy (Pirkka apurahat) ja Bayer oy.

Kuva 1. Päätös Synnytys- ja naistentautiopin tutkimussäätiön perustamisesta

kuva1

 

Kuva 2. Oikeusministeriö vahvisti säätiön perustamisen ja säännöt 15.5.1991

kuva2


Kuva 3

kuva3