Suomen Gynekologiyhdistyksen lausunto koskien sukuelinten ns. rejuvenaatiohoitoja (naisen sukuelinten ”nuorennushoitoja” )

Hyväksytty SGY:n hallituksen kokouksessa 19.8.2016.

Suomen Gynekologiyhdistyksen tietoon on tullut sekä mainosten että jäsenistön taholta ilmoituksia naisille markkinoitavista hoitomuodoista, jotka edellyttävät kriittistä tarkastelua. Näiden hoitomuotojen avulla väitetään mm. laservalolla tai lämmöllä ja mikroaalloilla saatavan apua seksuaalisiin toimintahäiriöihin, kohdun laskeumiin, virtsanpidätysvaikeuksiin ja emättimen kuivuuteen.

Hoitojen perusteluiksi löytyy kirjoituksia, joista saadun käsityksen mukaan nämä hoitomuodot ovat tieteellisesti tutkittuja ja tehokkaita. Näiden kirjoitusten lähdeaineisto tai esitetyt tutkimustulokset eivät täytä tieteellisille artikkeleille asetettuja vaatimuksia ja valtaosa niistä on julkaistu laitevalmistajien omissa lehdissä tai julkaisusarjoissa.

Artikkeleiden puutteiden tunnistaminen on erittäin vaikeaa ilman lääketieteellistä koulutusta.Täten lukijan on vaikea huomata, että tarjotut hoidot eivät täytä Käypähoito-periaatteita tai perustu tieteelliseen näyttöön hoidon hyödyllisyydestä. Virheellinen tieto on erityisen haitallista nuorille, keholtaan ja kudoksiltaan täysin terveille naisille, joiden sukuelimiin kohdistettavat toimenpiteet ovat erittäin harvoin lääketieteellisesti perusteltuja. Ne voivat olla jopa haitallisia esim. kivuliaan arpimuodostuksen vuoksi. Kyseiset toimenpiteet ovat varsin kalliita, eikä niistä saa Kelakorvauksia, koska ne eivät kuulu vakiintuneisiin ja tehokkaiksi todettuihin hoitokäytäntöihin.

Epäasiallisten hoitokäytäntöjen yleistymisen ehkäisemiseksi tarvitaan oikeaa tietoa, kriittistä lääkärin etiikan mukaista asennetta sekä kollegakunnan ja potilaiden valppautta. Olisi tärkeää, että terveisiin kudoksiin kohdistuvia hoitoja harkitsevat naiset saisivat palvelun tarjoavan tahon lisäksi asiallista tietoa esim. hankkimalla toisen erikoislääkärin näkemyksen.

Täten todennäköisesti vältyttäisiin turhilta, tehottomilta ja haitallisilta hoidoilta. Hoidon seurauksena menetetyn terveen, hyvin tuntoherkän kudoksen palauttaminen ennalleen ei ole mahdollista ja kudosvaurioiden korjaaminen voi olla hyvin hankalaa.

Suomalaiset synnytys- ja naistentautien erikoislääkärit saavat korkeatasoisen, kansainvälisesti arvostetun koulutuksen ja käyttöön otettavat hoitomuodot perustuvat tutkittuun tietoon.

Suomen Gynekologiyhdistys kehottaa jäsenkuntaansa ja potilaita suhtautumaan kriittisesti hoitomuotoihin, joiden tehoa ei ole osoitettu tieteelliset kriteerit täyttävissä tutkimuksissa ja jotka ovat eettisesti arveluttavia ja mahdollisesti haitallisia.

_______________________________________________

Seija Grenman, pj

Suomen Gynekologiyhdistys