Lehdistötiedote 8.5.2014 PDF
saatiologo1Synnytys- ja naistentautiopin tutkimussäätiön tarkoituksena on tukea synnytys- ja naistentautiopin tutkimustyötä, tulosten tunnetuksi tekemistä ja alan tutkija-koulutusta.

Synnytys- ja naistentautiopin tutkimussäätiö on myöntänyt 3 kpl 4000 euron apurahoja seuraaville lääkäreille, jotka tekevät väitöskirjaan tähtäävää tutkimustyötä:

LL Johanna Hynninen, Turku: Epiteliaalisen munasarjasyövän levinneisyyden ja hoitovasteen arviointi käyttäen positroniemissiotomografiaa ja tietokonetomografiaa (PET/CT)

LL Katja Kero, Turku: Ihmisen papilloomaviruksen taudinkuva suomalaisperheiden seurantatutkimuksen mieskohortissa

LL Johanna Palmroth, Kuopio: Ihmisen papilloomavirustyyppien väestöbiologia: alttiiden, altistuvien, tartuttavien ja immuunien suhteellisten osuuksien funktio

Helsingissä 8.5.2014

Juha Mäkinen

Synnytys- ja naistentautiopin tutkimussäätiön
hallituksen puheenjohtaja

Puolesta: Maaria Puupponen, tekninen sihteeri