turku_nykyisetpotilastietojarjestelmat

turku_nykyisetpotilastietojarjestelmat.pdf