Suomen Gynekologiyhdistyksen lausunto koskien sukuelinten ns.

rejuvenaatiohoitoja (naisen sukuelinten ”nuorennushoitoja” )

Hyväksytty SGY:n hallituksen kokouksessa 19.8.2016.

Suomen Gynekologiyhdistyksen tietoon on tullut sekä mainosten että jäsenistön taholta

ilmoituksia naisille markkinoitavista hoitomuodoista, jotka edellyttävät kriittistä tarkastelua.

Näiden hoitomuotojen avulla väitetään mm. laservalolla tai lämmöllä ja mikroaalloilla

saatavan apua seksuaalisiin toimintahäiriöihin, kohdun laskeumiin, virtsanpidätysvaikeuksiin

ja emättimen kuivuuteen.

Hoitojen perusteluiksi löytyy kirjoituksia, joista saadun käsityksen mukaan nämä

hoitomuodot ovat tieteellisesti tutkittuja ja tehokkaita. Näiden kirjoitusten lähdeaineisto tai

esitetyt tutkimustulokset eivät täytä tieteellisille artikkeleille asetettuja vaatimuksia ja

valtaosa niistä on julkaistu laitevalmistajien omissa lehdissä tai julkaisusarjoissa.

Artikkeleiden puutteiden tunnistaminen on erittäin vaikeaa ilman lääketieteellistä koulutusta.

Täten lukijan on vaikea huomata, että tarjotut hoidot eivät täytä Käypähoito-periaatteita tai

perustu tieteelliseen näyttöön hoidon hyödyllisyydestä.

Virheellinen tieto on erityisen haitallista nuorille, keholtaan ja kudoksiltaan täysin terveille

naisille, joiden sukuelimiin kohdistettavat toimenpiteet ovat erittäin harvoin

lääketieteellisesti perusteltuja. Ne voivat olla jopa haitallisia esim. kivuliaan

arpimuodostuksen vuoksi. Kyseiset toimenpiteet ovat varsin kalliita, eikä niistä saa Kelakorvauksia,

koska ne eivät kuulu vakiintuneisiin ja tehokkaiksi todettuihin hoitokäytäntöihin.

Epäasiallisten hoitokäytäntöjen yleistymisen ehkäisemiseksi tarvitaan oikeaa tietoa, kriittistä

lääkärin etiikan mukaista asennetta sekä kollegakunnan ja potilaiden valppautta. Olisi

tärkeää, että terveisiin kudoksiin kohdistuvia hoitoja harkitsevat naiset saisivat palvelun

tarjoavan tahon lisäksi asiallista tietoa esim. hankkimalla toisen erikoislääkärin näkemyksen.

Täten todennäköisesti vältyttäisiin turhilta, tehottomilta ja haitallisilta hoidoilta. Hoidon

seurauksena menetetyn terveen, hyvin tuntoherkän kudoksen palauttaminen ennalleen ei ole

mahdollista ja kudosvaurioiden korjaaminen voi olla hyvin hankalaa.

Suomalaiset synnytys- ja naistentautien erikoislääkärit saavat korkeatasoisen,

kansainvälisesti arvostetun koulutuksen ja käyttöön otettavat hoitomuodot perustuvat

tutkittuun tietoon.

Suomen Gynekologiyhdistys kehottaa jäsenkuntaansa ja potilaita suhtautumaan

kriittisesti hoitomuotoihin, joiden tehoa ei ole osoitettu tieteelliset kriteerit täyttävissä

tutkimuksissa ja jotka ovat eettisesti arveluttavia ja mahdollisesti haitallisia.

_______________________________________________

Seija Grenman, pj

Suomen Gynekologiyhdistys