Luotettavasti osoitettu pätevyys

Erikoislääkärikoulutuksessa siirrytään kohti osaamisperustaista koulutusta. Koulutukseen kuuluu oleellisena osana erikoistuvan lääkärin osaamisen karttumisen arviointi tiettyjen erikoisalalle tyypillisten työtehtävien kautta. EPA:t (entrustable professional activity, luotettavasti osoitettu pätevyys) kuvaavat näitä erikoisalan ydintehtäviä, eikä niiden ole tarkoitus kattaa koko erikoisalaa. Omalla erikoisalallamme on 2021-2022 kokoontunut kansallinen EPA-työryhmä professori Oskari Heikinheimon ja professori Päivi Polon johdolla ja laatinut alla olevat EPAt.

Valmiit EPAt (linkki PDF tiedostoon)

  • Elektiivinen keisarileikkaus
  • Gynekologisen päivystyspotilaan arviointi ja hoidon suunnittelu
  • Preoperatiivinen arviointi
  • Laparoskooppisen sivuelimenpoiston perioperatiivinen hoito
  • Haasteellisissa vuorovaikutustilanteissa toimiminen
  • Sikiön kasvunhidastuma

Valmiit EPAt kerätään myös valtakunnallisille erikoistumiskoulutuksen sivuille

Arviointilomakkeet

Vastaanoton ja/tai toimenpiteen palautelomake
Leikkaustaitojen palautelomake