Luotettavasti osoitettu pätevyys

Erikoislääkärikoulutuksessa siirrytään kohti osaamisperustaista koulutusta. Koulutukseen kuuluu oleellisena osana erikoistuvan lääkärin osaamisen karttumisen arviointi tiettyjen erikoisalalle tyypillisten työtehtävien kautta. EPA:t (entrustable professional activity, luotettavasti osoitettu pätevyys) kuvaavat näitä erikoisalan ydintehtäviä, eikä niiden ole tarkoitus kattaa koko erikoisalaa. Omalla erikoisalallamme on kokoontunut kansallinen EPA-työryhmä professori Oskari Heikinheimon ja professori Päivi Polon johdolla. Syksyllä 2021 yliopistojen tasolla on hyväksytty kaksi EPA:a: Gynekologinen päivystyspotilas ja hoito sekä Elektiivinen keisarileikkaus. Vajaa kymmenen muuta EPA:a on työn alla.

Koska osaamisperustaiseen koulutukseen siirtyminen tulee vaikuttamaan kaikkien erikoistuvia lääkäreitä kouluttavien kollegojen työhön, töryhmä toivoisi laajasti palautetta sekä jo valmiisiin että työn alla oleviin EPA-kokonaisuuksiin (linkit alla). Ovatko kuvatut EPA:t olennaisia erikoisalallamme ja onko osaamistavoite kirjattu riittävän selkeästi? Ovatko arviointimenetelmät käyttökelpoisia? Puuttuuko mielestäsi jokin oleellinen työtehtävä? Erityisen ilahtuneita työryhmä olisi avoimesta palautteesta sekä kehitysehdotuksista. Työryhmä käsittelee vastauksia helmikuun 2022 alussa erikoistuvien lääkäreiden koulutusta koskevassa seminaarissa.

Linkki kyselylomakkeeseen, vastausaika pe 28.1.2022 klo 23:59 mennessä. Lomakkeella voi kommentoida joko yksittäistä EPAa (yhtä tai useampaa erikseen) tai niitä kaikkiä yleisesti, sekä ehdottaa uusia. Vaustauksia toivotaan niin esimiestasolta, kouluttajilta, erikoislääkäreiltä, kuin erikoistuvilta.

Valmiit EPAt

Kehitysvaiheessa olevat EPAt

Valmiit EPAt kerätään myös valtakunnallisille erikoistumiskoulutuksen sivuille